Om oss

Om oss

 

Vår visjon

Voksenenga nærmiljøhage ble etablert våren 2017 som en grønn, levende og inkluderende møteplass for innbyggerne i Bydel Vestre Aker, der matglede og dyrking står i fokus. Hagen og parsellene driftes etter økologiske prinsipper og vi legger vekt på å bruke lokale ressurser og miljøvennlige løsninger.

Prosjektet bygger på kunnskap hentet fra urbane landbrukstiltak i Oslo, og er inspirert av frivillige hagebruk i store byer i Nederland, Tyskland og Spania.

 

Organisering

Voksenenga Nærmiljøhage ble startet som et samskapingsprosjekt initiert av prosjektleder og fagansvarlig Pernille Leivestad, landskapsarkitekt MNLA i DYRK, i samarbeid med Bydel Vestre Aker, og Voksen menighet (nærmiljøhagen er livsynsåpen). Foreningen Voksenenga Nærmiljøhage er prosjekteier.

Foreningen ble stiftet i august 2017, og består i dag av 100 medlemmer og et styre der parselldyrkere og andelshavere er representert.

Voksenenga bygger på Pernille Leivestads erfaring innen urbant landbruk og deltagelse i tilsvarende nærmiljøprosjekter, som Romsås parsellhage og Gartneriet på Bygdø Kongsgård.

 

Samarbeidspartnere

Gravferdsetaten Foreningen Voksenenga nærmiljøhage har en 5-årig avtale, med mulighet til forlengelse, med Gravferdsetaten om leie av et ca åtte mål stort område i tilknytning til gravlunden ved Voksen kirke, der nærmiljøhagen er blitt etablert.

Voksen menighet Voksen kirke og menighetskontor er nærmeste nabo til Voksenenga og har lokaler for samlinger og parkeringsplass for besøkende. Voksen menighet ønsker å knytte nærmiljøhagen til aktiviteter og arrangementer og vil bidra med frivilligressurser til dugnad og drift.

Bydel Vestre Aker – Bydelen bidrar med personalressurser og nettverk fra bydelens folkehelsekoordinator, rekruttering av målgrupper via bydelens tjenestesteder, samt markedsføring og promotering av prosjektet.

Bogstad gård – Gårdsbruket bistår med pløying, harving og grønngjødsling av dyrkingsarealene og bidrar med dyrkingsfaglig kompetanse.

Gjensidigestiftelsen – Stiftelsen bidro 470 000 kr til oppstarten av prosjektet i 2017.

Foreningen jobber kontinuerlig for å knytte til seg flere lokale samarbeidspartnere, og søker fortløpende på eksterne prosjektmidler.

20842204_10155703817861410_5323359997552826621_n
30420163_947850712006961_1395169733885341222_o
18739815_723359274456107_1114760205308172691_n
40228549_1080158898776141_7877129759287672832_o
31530336_952890878169611_9007192726390702080_o